Sunday, June 15, 2008

kursus di sg petani pada 17/5/08kursus 8/08-pj pada 14/6/08

peserta kursus pada 14/6 dalam keadaan semangat berkobar kobar untuk ternak keli dan haruan. ketutu apa jadi?